Отбор "Батки" />

28/10/2019

Отбор "Батки", воден от Христо, се представи повече от великолепно в СмартЛаб. 51.51 отнеха на батките и ... няколко каки, за да избягат от стаята със загадки! Браво на тези 10-годишни безстрашни младежи!